• 10/05/2024

Međunarodni masterclass Terra 2024

U petak 10. aprila u Muzeju Terra održan je “Međunarodni masterklas Tera 2024” , predavanja gostujućih profesora akademija umetnosti iz Beograda, Novog Sada, Cetinja, Tirane, Temišvara, Rijeke i Osijeka.

U okviru masterklasova prisutnim posetiocima održana su sledeća predavanja:

  • “Folklorni duh kroz formu. Studija slučaja nedavnog arhitektonskog razvoja Tirane” – Remijon Pronja, PhD kandidat, Univerzitet Polis Tirana
  • “Gumeni beton” – Margareta Lekić, PhD, doc, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek
  • “Tvornica zemlja” Josipa Stojanović, MA, um.saradnica, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek
  • “Triplex Confinium” – Kristijan Blidariu, PhD, dekan Fakultet za urbanizam i arhitekturu, Univerzitet Politehnika, Temišvar
  • “Sculpture Essential” – Nikolae Moldovan, PhD, vanredni profesor Fakultet za umetnosti i dizajn, Univarzitet Vest, Temišvar
  • “Tradicionalne estetsko likovne vrijednosti u tradicionalnoj skulpturi i njihova univerzalna primjenjivost u savremenoj skulptorskoj praksi” – Ivana Radovanović, PhD, prof. Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje
  • “Vertikale u terakoti – varijabilnost odnosa delova i celine u skulpturi velikog formata” – Igor Smiljanić, PhD, docent, Akademija umetnosti Novi Sad

U holu muzeja, za ovu priliku je postavljena izložba predloženih modela arhitektonskih rešenja aneksnog prostora Muzeja Terra čiji su autori studenti 1. godine Fakulteta za urbanizam i arhitekturu.

Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra