• 09/09/2023

“Grafike i terakote” – izložba Milana Blanuše

U petak 8. septembra u Galeriji Terra otvorena je izložba “Grafike i terakote” akademskog slikara i nekadašnjeg profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu i Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu – Milana Blanuše.

 

“o sivim ljudima u sivim odelima i sivim vremenima”

Milan Blanuša je u kontinuitetu aktivno prisutan na domaćoj umetničkoj sceni na kojoj decenijama ostaje dosledan autentičnom jeziku medija; paralelno u crtežu, slici, grafici ali i skulpturi insistirajući na pitanjima posvećenim otuđenom čoveku koji preživljava u otuđenom globalnom – korporativno – kapitalističko – konzumersko orijentisanom društvu.

Pojedinac – jedinstven ali i univerzalan glavna je inspiracija umetnika. Sceničnost njegovih likova smeštena je u okruženje koje nam je već poznato ali i različito jer se iznova vezuje za kontekst vremena u kojem oni nastaju godinama unazad. Dok traži odraz suštine u pojavi, umetnik ostaje dosledan principu totalne vizuelne i jezičke svedenosti kao i odsustva narativnosti. Upravo taj čovek kog vidimo u njegovom radu je operativan i inertan u isti mah na ivici koja vodi ka besperspektivnosti da se sačuva i ovaj pažljivo izvajan privid sopstvene slobode i individualnosti. Vizuelne poruke na radovima pojačane su citatima, rečima ili rečenicama te tako predstavljaju intimnu belešku umetnika koji nije samo svedok već i zabrinuti učesnik vizuelnih predstava koje stvara.

Verica Nemet
istoričarka umetnosti

 

Biografija:

Milan Blanuša je rođen 1943. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu (1967) u klasi prof. Ljubice Sokić. Postdiplomske studije završio je na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti u Braunšvajgu (1971), a specijalizaciju grafike na Državnoj visokoj školi za likovne umetnosti u Frankfurtu na Majni (1978). Član je ULUS-a od 1973.
Radio je kao redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu (1992-1998), na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1976-2011), te na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (1999-2004), a sada radi kao mentor na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na kojoj ima zvanje profesor emeritus od 2012.
Od 1968. izlaže samostalno i grupno u zemlji i inostranstvu. Priredio je više samostalnih izložbi u zemlji i van nje, učesnik je i brojnih kolektivnih izložbi u svetu i kod nas, a dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. / Blanuša je od 1968. izlagao na više od 50 samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je većeg broja domaćih i internacionalnih nagrada, među kojima su i “Politikina” nagrada 2000. godine, Veliki pečat Grafičkog kolektiva 2001. i nagrada “Sava Šumanović” 2005.
Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su I nagrada za crtež na I jugoslovenskoj izložbi crteža Svet u kome živimo 1972, Nagrada Oktobarskog salona za slikarstvo 1978, Zlatna paleta ULUS-a 1992, Politikina nagrada 2000, Veliki pečat Grafičkog kolektiva Beograd 2001, Nagrada Sava Šumanović 2005.
Dela mu se nalaze u muzejskim zbirkama i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu, kao što su: Narodni, Muzej savremene umetnosti i Muzej Zepter u Beogradu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Gradski muzej u Braunšvajgu, Gradski muzej Vršac, Savremena galerija Zrenjanin, Savremena galerija Smederevo, Umetnička galerija “Nadežda Petrović” u Čačku, Kulturni centar Pančeva, Galerija Meander u Apatinu, Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra u Kikindi…
Živi i stvara u Beogradu.

Foto: Igor Grandić (Terra)
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra