• 07/10/2023

Emilija Radojičić – “TRA”

U subotu 7. oktobra u prostoru stalne postavke Muzeja Terra otvorena je izložba “TRA” Emilije Radojičić, akademske umetnice iz Beograda. Ovo je prvi put da se autorska izložba održava unutar same stalne postavke Muzeja Terra.

Koncept izložbe:

bardo – tibetanski budizam, stanje između smrti i ponovnog rađanja
tra – sanskrit, oslobađanje, između
two of everything
the ladder (to heavens)
theorein – grčki, razmišljanje o svetu

središte

Izložba predstavlja objekte nastale kao posledicu istraživanja potencijala niti i linije, spontanih oblika, kao i komunikaciju sa prostorom Muzeja Terra i njegovom stalnom postavkom skulptura. Ona je nastavak Emilijinog dosadašnjeg stvaralaštva i kretanja u smeru oprostoravanja dela i njihovo transponovanje u trodimenzionalne i taktilne objekte koji komuniciraju ne samo sa čulom vida posmatrača, već i sa njegovim/njenim čulom dodira, mirisa…

Ova intervencija unutar već postojeće postavke predstaviće objekte poput taktilnih, samostojećih skulptura, visećih instalacija i tkanja, objekte naslonjene u prostoru, kao i skrivene male skulpture i instalacije koje posetilac može, ali i ne mora da otkrije tokom svoje posete izložbi.

Objekti/instalacije/skulpture/tkanja su crni ili beli, što da bi se u isto vreme istakli, ali i kamuflirali unutar stalne postavke i prostora muzeja, a takođe i naglasili sopstvene forme i teksture.

Izloženi radovi se sastoje od nekoliko već nastalih radova, ali većine novonastalih – specifično izvedenih za ovu priliku. Umetnica je, inspirisana samim prostorom muzeja i skulpturama u terakoti, osmislila izložbu koja se, kao nit, protkala kroz ono već postojeće i konstantno.

Inspiracija za radove dolazi iz dualnosti. Kako glina kao zemljani element (skulpture u stalnoj postavci), predstavlja ono što je konstanta, osnova Sveta, planeta Zemlja – tako su radovi za ovu izložbu zamišljeni kao prolazni i amorfni posetioci iz “drugog” sveta, onog eteričnog – koji predstavlja beskonačnu rekurziju… Titraj između polariteta koji na svojstven način komunicira i teži ka središtu, iako su objekti ipak statični. Središte – prema Nikoli Kuzanskom – je slika podudaranja suprotnosti, žariste dinamickog intenziteta – mesto najkompleksnije energije.

U prilogu se nalaze skice novih radova i postavke unutar prostora muzeja, fotografije već postojećih radova koji bi bili izloženi, kao i radova koji služe kao primer.

S obzirom da je većina radova tek u produkciji i da su neki od njih site specific, predlog je da izložba bude otvorena po dogovoru ili najranije krajem septembra/početkom oktobra naredne godine.

Jovana Simovski

 

Biografija:

Emilija Radojičić je vizuelna umetnica, rodjena 1989. godine, koja trenutno živi i stvara u Beogradu. Osnovne umetničke studije završava na Fakultetu Primenjenih Umetnosti u Beogradu, a master studije pri Univerzitetu Umetnosti, takodje u Beogradu, na odseku za Teoriju Umetnosti i Medija sa temom: “Zanat i/ili umetnost? Teorija i praksa tkanja u umetničkom radu Ani Albers”. 2019. godine, Emilija osniva Etar studio. Kroz skorije radove, umetnica ispituje granicu između umetnosti i dizajna, i nastavlja sa istraživanjem trodimenzionalnih i taktilnih aspekata crteža, tekstila i skulpture kroz različite materijale i medije. Do sada je realizovala brojne samostalne i grupne izložbe, audio/vizuelne performanse, kolaboracije i publikacije sa različitim umetnicima, kustosima, institucijama, galerijama i brendovima.

https://emilijar.com/

Katalog izložbe:

Izložbu možete pogledati u radno vreme Muzeja Terra do 27. 0ktobra.

 

 

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra