• 12/05/2022

Saradnici Centra Terra na elektronskoj publikaciji LEND ART U VOJVODINI

Posle nekoliko meseci rada na ovoj temi, projektni tim Lend Art u Vojvodini, koji čine studenati sa katedre za Nove likovne medije kao i ostali studenti sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, okupljenih oko ovog projekta – objavili su ovaj jedinstven pregled radova čiji je fokus Umetnost zemlje na teritoriji Vojvodine.

Projekat Lend art je formulisan kao umetnička praksa sa posebnim osvrtom na produkciju nastalu na tlu Vojvodine. Istraživanje se odvijalo po kriterijumu lokacije i umetnika koji su vezani za prostor Vojvodine i bave se ili su se bavili ovom umetničkom formom. Takođe, oblici delovanja, utvrđivanje različitih praksi rada, od ideje do dokumentacije, bili su predmet istraživanja kroz prevashodno edukativni kontekst sa praktičnom realizacijom u vidu individualnih kreativno umetničkih projekata.

Na samom početku projekta „Lendart u Vojvodini“ upućen je otvoren poziv umetnicima, galerijama i muzejima da prilože radove koji se tiču Umetnosti zemlje. Prikupnjeni materijal ukazao je na preklapanje prostora umetnosti zemlje i konceptualne umetnosti kao i na brojne nedoumice u vezi sa pitanjem šta zapravo spada u umetnost zemlje (Lend art).

Kao referentne zbirke korišćeni su izvori iz fonda Muzeja savremene umetnosti Vojvodine kao i kustosi koji su pomogli u konsultacijama poput dr Sanje Kojić Mladenov, Verice Nemet ispred Centar za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“, Vladimira Mitrovića, Nebojše Milenkovića. . .

Umetnica Sanja Radusin Smiljanić kao i Tatjana Jovančević, svoju umetničku praksu realizuju u Vojvodini a tokom trajanja ovog projekta doprinele su istraživanju tako što su prikazale svoje Lend art radove u pomenutoj publikaciji (str. 53-67).

 

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra