• 10/04/2024

“Repeticija – prinicipi komponovanja”

Kreativna radionica “Repeticija – principi komponovanja” koja će je održana u subotu, 16.3. 2024. godine u 14 h u salonu muzeja Terra

Cilj radionice je da polaznici, kroz dijalog i rad sa mentorima, ispitaju mogućnosti komponovanja slike koristeći se principom repeticije, upuste se u likovni eksperiment, i stečena saznanja i razmišljanja na datu temu premeste na format papira. Polaznici su imali priliku da rade u nekoliko ponuđenih tehnika, a završni radovi su bili izloženi u Malom salonu muzeja Terra.
Radionicu su vodili: Filip Bajilo (scenski dizajner), Sara Masnikosa (slikarka), Sonja Beloš (vajarka) i Tijana Toševski (istoričarka umetnosti).

Radionica je bila besplatna i namenjena svim zainteresovanima uzrasta od najmanje 15 godina.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra