• 18/05/2022/

  • Atelje Terra, Kikinda

Nastavak međunarodne saradnje Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje i Centra za likovnu i primenjenu umetnost Terra

Nakon prošlogodišnje obnove saradnje kojim je okončan 15-ogodišnja pauza, međunarodna bilateralna saradnja dvaju institucije je nastavljena u maju ove godine u okviru programa “Studentski kamp Terra”, gde se decenijama unazad, atelje Terra predstavlja kao nastavna baza mnogim studentima i njihovim profesorima iz Srbije i inostranstva pri čemu se posebno ističe pedagoška aktivnost i saradnja sa akademijama i umetničkim fakultetima iz okruženja (Beograd, Novi Sad, Temišvar, Cetinje).

Na inicijativu vajarskog odseka Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje i Centra Terra , a uz podršku Univerziteta Crne Gore Prijestonice Cetinje i Turističke organizacije Cetinje, ove godine su studenati Master studija realizovali radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti. Vajarske masterklasove vodili su mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor centra Terra i nekadašnji profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja i dr Ivana Radovanović docent Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje. Pred pomenutih profesora, studenti FLU Cetinje Ksenija Borozan, Nikola Balević, Sara Petrović, Aleksandra Aranitović, Milica Lakićević, Dragana Petković, Željka Pestorić i Mato Uljarević mogli su da stiču i nova znanja i iskustva sa predavanja profesora Zdravka Joksimovića sa Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda kao i Nikole Macure i Aleksandra Bunčića sa vajarskog odseka Akademije umetnosti iz Novog Sada koji su sa svojim studentima u isto vreme učestvovali u programu studenstkog kampa u ateljeu Terra. Program desetodnevnog boravka u ateljeu Terra u okviru predmeta Akademska praksa Terra je predložen kao deo redovnog programa II godine master akademskih studija vajarstva FLU Cetinje u okviru obnove bolonjske akreditacije. Studentski radovi nastali na ovogodišnjoj radionici će na jesen biti prezentovani javnosti u Galeriji Terra nakon čega je planirani izložba u prostoru JU Muzeja i galerija Podgorice gde će, pored studentskih radova, javnosti biti predstavljeni programi u organizaciji CLPU Terra te potencijali i značaj budućih zajedničkih projekata.

Budući da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno danas Ateljeu Terra, koji ima status spomenika kulture od značaja za industrijsko nasleđe, nudi sve raspolozive tehničke i tehnološke uslove za prenošenje znanja, studentima je tokom ove sedmodnevne praktične nastave paralelno prenešeno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom.

Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji je 2021. implementiran u depou centra Terra. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija.

Za vreme njihovog boravka takođe su bili u prilici da posete otvaranje dve samostalne izložbe vajarskih radova i instalacija u organizaciji centra Terra (Ritualna inkluzija – Marija Jeftić Dajić – u Galeriji Terra, kao i izložba “Dust” autorki Andree Petraković i Tatjane Dimitrijević u Salonu muzeja Terra). Na ovaj način tj uvidom u recentno stvaralaštvo pomenutih autorki, student su mogli da steknu utisak o jednom segment aktuelne umetničke prakse u Srbiji.

Studenti su takođe participirali kao edukatori u dečjim radionicama organizovanim u okviru programa Evropska noć muzeja koji se odvijao u Muzeju Terra 14. Maja.

Od samog osnivanja simpozijuma Terra jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i interkultiuralizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra Terra da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkultiralnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Međusobno kulturno razumevanje, interkultiralni dijalog i uspešne prakse na polju kulture i umetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod “meke moći” kao uspešan instument bilaterane i multilateralne saradnje.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra