• 24/09/2021/

  • Centar Terra, Kikinda

Nastavak međunarodne institucionalne saradnje sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja

Nakon višegodišnjeg hijatusa, na obostrano zadovoljstvo nastavljena je saradnja centra Terra sa Fakultetom likovnih umjetnosti sa Cetinja. Sporazum ove dve institucije o saradnju na planu likovnih umetrnosti (skulpture u terakoti), edukacije, muzeološke prakse i interkulturalnog dijaloga potpisan je pre 12 godina i odvijao se neprekidno do 2015. Na inicijativu Ivane Radovanović, doktora likovnih umetnosti i docenta Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja, a uz podršku dekana mr Marka Markovića, ove godine saradnja je obnovljena u sklopu koje je 6 studenata Master studija obavilo radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti. Masterklasove na temu skulpture u terakoti vodio je mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor centre Terra i bivši profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja. Buduci da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno danas Ateljeu Terra, koji ima status spomenika kulture od znacaja za industrijsko nasledje, nudi sve raspolozive tehničke i tehnloške uslove za prenošenje  znanja, studentima je tokom ove sedmodnevne praktične nastave paralelno prenešeno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom.

Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji se od ove godine implementira u depou centra Terra. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija.

Od samog osnivanja simpozijuma Terra jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i  interkultiuralizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra Terra da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkultiralnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Međusobno kulturno razumevanje, interkultiralni dijalog i uspešne prakse na polju kulture i umetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod “meke moći” kao uspešan instument bilaterane i multilateralne saradnje.

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra