• 11/06/2022

Nikola Radosavljević : “Šta se desi kada ti umre sin”

U petak, 10. juna u 12 časova u salonu muzeja Terra otvorena je multimedijalna izložba akademskog umetnika Nikole Radosavljevića pod nazivom “Šta se desi kada ti umre sin”.

“Celokupni ambijent je teza o samoodbrani, kako od mesta i vremena tako i od sebe samog. Pod naletima različitih pritisaka dovedeni smo u stanja akutne anksioznosti i nemanja snage da se borimo za sopstveni opstanak. Radovi su predstave mogućih scenarija u domenu spekulativne forenzike, sa ponuđenim opcijama kako bi moglo i kako ne mora. U kontrastiranju idejnih struktura vizuelnih celina, ovi komadi su dva sveta oprečnosti. Jedan je mesto na kome sve počinje (Jah), mesto sa koga sve može da krene pogrešno, a drugi (oružje) je mesto gde smo sada, a nismo morali da budemo.” – izvod iz teksta kataloga izložbe, autor – Nikola Radosavljević

Izložbu možete pogledati do 1. jula 2022.

Pogledajte katalog izložbe:

Radosavljević Nikola, rođen je 1991. godine u Užicu. Osnovne i master studije završio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, atelje grafika i knjiga, 2015.godine. Doktorirao je na studijama Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, 2020. godine, na temu knjige umetnika i novomedijskih grafičkih praksi. U avgustu 2020. godine u saradnji sa kustosima grafičke zbirke Narodne biblioteke Srbije formirao je prvu javnu biblioteku knjige umetnika pod krovnom institucijom kulture u Evropi. Dobitnik je više od dvadeset različitih nagrada i priznanja iz oblasti crteža i grafike.Učestvovao je na više od dvesta kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu Do sada je organizovao trideset i pet samostalnih izložbi po konkursu i pozivu (Beograd, Novi Sad, Pančevo, Sombor, Kotor, Subotica, Kikinda.Radovi mu se nalaze u značajnim javnim i privatnim kolekcijama širom sveta. Član je ULUSa, grafička sekcija. Član je UVUUa, grafička sekcija.Bavi se grafikom, crtežom, i knjigom umetnika

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra