• 08/04/2023

“Dendrarijum” , izložba skulptura Ranka Dragića

U petak 8. aprila u Galeriji Terra otvorena je izložbe akademskog vajara Ranka Dragića iz Novog Sada pod nazivom „Dendrarijum“.

Izložba „Dendrarijum“ predstavlja pregled jednog dela radova nastalih u okviru serijala Drvolik – Šumolik. Višegodišnje intimno istraživanje dinamike složenih odnosa unutar nežive i žive prirode je logično nastavljeno u analogno istraživanje u polju skulpture. Skulpture galerijskog formata u terakoti, drvetu, metalu ili kombinaciji materijala predočavaju stilizovano drvo ili stilizovani predeo uzvišenje obraslo šumom. To su generalizovane predstave usamljenog četinara ili listopadnog drveta, odnosno gore obrasle šumom – surove, opasne, a opet zaštitničke, blagorodne i izdašne, kakva je i priroda sama. Tretman materijala je sveden na najmanju neophodnu meru, bez suvišnog modelovanja i uvek u sadejstvu sa specifičnim potencijalom samog materijala kako bi sirova snaga tako dobijenih oblika bila preneta u predstavljene forme u željenoj meri. Ponovljene svedene forme drveta varirane su i ritmično se uzdižu u prostoru skulpture asocirajući rast, pulsiranje života i večite prirodne cikluse. Neretko su te stilizovane forme spljoštene na takav način da daju samo jednu jedinu smislenu mogućnost sagledavanja, iz jednog unapred određenog ugla. Ovako su dobijene forme ne bukvalna interpretacija drveta, već samo nalikuju ili predstavljaju lik drveta, otuda i naziv serijala Drvolik. Na ovaj način komponovane skulpture izazivaju radoznalog posmatrača da aktivno pristupi delu i pronađe tačku u prostoru iz koje će moći da prepozna početnu ideju i da u tom trenutku zadovolji svoju znatiželju.

Digitalni katalog prelistajte ovde:

Ranko Dragić Rođen je 1975. U Novom Sadu. Osnovne akademske studije vajarstva završio 1998. u klasi profesora Miluna Vidića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistarske studije završava 2008. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2005. član ULUSa. Od 2011. je zaposlen na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na radnom mestu tehnički saradnik – vajar, od 2016. u zvanju viši stručni saradnik, a od 2019. u zvanju docenta na Katedri za vajarstvo. Izlagao je crteže, skulpture i slike na 11 samostalnih izložbi i preko 40 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u radu preko 20 likovnih kolonija, simpozijuma i radionica u zemlji i inostranstvu. Učestvovao u je radu više vajarskih kurseva, radionica, seminara, izložbi i tribina.

Foto: Igor Grandić (Terra)
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra