• 26/05/2022

Umetnički rad Sanje Radusin Smiljanić u okviru nacionalne izložbe “Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan”

Pred sam kraj prošle godine 2021. Ministarstvo kulture i informisanja odnosno – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, raspisalo je konkurs za izbor umetničkih dela za nacionalnu izložbu pod nazivom „SLOBODAN DA STVARAŠ – STVARAJ DA BUDEŠ SLOBODAN“ u okviru obeležavanja 70. godišnjice Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Tom prilikom Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, konkurisao je sa umetničkim radom Sanje Radusin Smiljanić koji je uspešno ocenjen i izabran za isti.

Umetničko istraživanje kojim se bavi Sanja Radusin Smiljanić vezano je za specifičnosti ovog podneblja u kojem živi i strava, a priroda je polazište u njenom radu. Umetnica svoje umetničko promišljanje bazira na pronalaženju veza između prirodnih formi i skulpture, kao i na stvaranju instalacija koje su specifično raspoređene u odnosu na (galerijski) prostor.
Budući da je u pitanju međunarodni projekat „Free to create – create to be free“ za potrebe ovog konkursa, osim priređene izložbe kreirana su dva digitalna kataloga sa ciljem postavljanja na veb sajt kao i mogućnošću preuzimanja istih.

 

Katalog sa izložbe „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ / Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd feb-mart 2022.

 

Katalog Priroda u terakoti / Sanja Radusin Smiljanić

 

 

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra