• 01/09/2023/

  • Salon Muzej Terra

Vesna Perunović, “Paradigma doma”

Vesna Perunović  “Paradigma doma”

Web site  YouTube  Links – SEECULT 

U petak 1. septembra u salonu muzeja Terra otvorena je izložba “Paradigma dome” srpsko-kanadske umetnice, Vesne Perunović. Nakon Beograda i Novog Sada, Kikinda je treći grad u kojem je prikazana izložba “Paradigma doma”. To je i osma postavka u Muzeju “Terra” u tekućoj izlagačkoj godini.

Projekat “Paradigma doma” postavlja pitanje da li se dom uopšte može posmatrati kao entitet, ili pitanje prebivališta treba da shvatimo kao novu paradigmu, pojam koji se stalno trransformiše, kao nešto što je u esenciji proces, a ne stabilna stanje. Realnost toga šta čini dom i kako vodimo svoje živote kod kuće menja se u doba visoke mobilnosti i u vreme stalnih promena lokalnog i globalnog konteksta. Pozicionirajući dom tamo gde nalazimo svoje veze s drugima i svetom, predloženi projekat preispituje pojam zatvorenog i samodrživog prebivališta i menja način na koji razmišljamo o domu i o tome gde pripadamo.

Predloženi rad reflektuje kompleksno stanje svijeta u kojem živimo i frustrajuću realnost koju smo zajedno iskusili na globalnom nivou u posljednjih nekoliko godina. Odgovarajući na različite krize koje postoje u današnjem društvu, predloženi rad sugeriše reflektivni prostor za dijalog oko tema izolacije, podeljenosti, tranzicionih identiteta, ljudskih prava, doma i pripadnosti, i time se vraćaju na teme koje leže u osnovi moje umetničke prakse: granice, raseljavanje i migracije.

Iskustvo migracije, stalna prilagodljivost i promene perspektive, u osnovi oblikuju današnje savremeno društvo. Pojam doma, egzila, migracije i pripadnosti su koncepti i pitanja koja su stalna inspiracija u mom umetničkom istraživanju. Predloženi rad promišlja kako se poimanje sfere doma menja u odnosu na spoljne uticaje, ranjivosti i nestabilnosti utoćišta koji je izazvan globalnim promenama i uticajem sfere javnog. Rad ima za cilj da ukaže na promenu identiteta i formiranje novog identiteta u momentu kada kuća prestaje da bude dom i život koji smo do tada poznavali se menja iz korena. Imigrantsko iskustvo podrazumeva kontinuirano izmeštanje i prilagodjavanje, promišljanje o pitanjima identiteta, i kontinuirano preispitivanje toga ko smo i gde pripadamo – proces koji je otvoren i konstantan. U mom radu, fizička manifestacija kuće prolazi kroz stalne promene, transformišući se iz stabilnih struktura u fleksibilne. Slično kao i identitet u dijaspori, forma prebivališta se takodje stalno mijenja; mutira, transformiše i ostaje u potpunosti nedefinisan.

Biografija:

Vesna Perunović je srpsko-kanadska umetnica rođena u Jugoslaviji, sa sedištem u Torontu i Beogradu. Njeno dijasporsko iskustvo ogleda se u njenoj višeslojnoj umetničkoj praksi, koja je po formi i sadržaju interdisciplinarna, performativna i intuitivna. Pozicioniran između tradicija i domovina, njen rad govori o ranjivosti i otpornosti i bavi se pitanjima koja su u središtu njene prakse: politikom kretanja, domom, identitetom, granicama i konfliktom. U karijeri koja traje više od tri decenije, izlagala je širom Kanade i u internacionalno, uključujući njeno nedavno učešće na Havana bijenalu na Kubi (2019) u okviru izložbe Ad Infinitum i učešća u četvorogodišnjem projektu Evropske unije Risk Change (2016-2020) na temu masovnih migracija. Učestvovala je u brojnim internacionalnim bijenalnim izložbama i studiskim boravcima širom sveta. Dobitnica je brojnih stipendija Kanadskih Umetničkih saveta, uključujući prestižnu stipendiju OAC Chalmers Fellowship Grant (2019) za projekat The Politics of Exile and Compassion.

Foto galerija

Foto: Igor Grandić (Terra)
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra