• 11/05/2022/

  • Muzej Terra, Kikinda

Studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi u stručnoj poseti Muzeju Terra

POSETA STUDENATA I GODINE MUZEJU „TERRA“

U petak, 29. aprila 2022. godine redovni studenti VŠSSOV su posetili Muzej Terra u Kikindi, pri Centru za likovnu i primenjenu umetnost u pratnji profesorke dr Jasmine Arsenijević. Poseta Muzeju organizovana je u okviru predmeta „Menadžment u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“ i trajala je 120 minuta.
Poseta se sastojala od četiri dela. U prvom delu posete, Verica Nemet, istoričar kulture i kustos Muzeja, upoznala je studente sa nastankom, zadatkom i istorijatom Centra za likovnui primenjenu umetnost Terra, a potom im zadala pojedinačne zadatke za diskusiju. U drugom delu posete, studenti su obilazili eksponate i promišljali i zadatim temama za diskusiju.

Aleksandar Lipovan, menadžer za međunarodnu saradnju u Centru Terra je u trećem delu posete izložio studentima aktivnosti koje Centar Terra sprovodi u cilju animacije publike i osvajanju nepublike. Poseban akcenat stavljen je na različite strategijske tehnike koje Centar sprovodi u cilju prilagođavanja svoje kulturne ponude različitim interesnim grupama (kao što su deca, mladi, porodice i sl.). Studenti su imali prilike da čuju koji se sve događaji organizuju u okviru umetničkog festivala „Terra Viva“, koji se održava u dvorištu Ateljea Terra.

Konačno, u četvrtom delu posete studenti su, uz asistenciju Verice Nemet, Aleksandra Lipovana i Jasmine Arsenijević, diskutovali o ulozi koju vaspitači imaju u podsticanju kulturnog razvitka kod dece i u razvoju njihovih kulturnih potreba i navika.
Poseban osvrt dat je na moguće tehnike i aktivnosti koje vaspitači i kulturni radnici mogu preduzeti u radu sa decom predškolskog uzrasta prilikom posete Centru Terra, u cilju usvajanja kulturnog sadržaja.

Poseta je prošla u prijatnoj i podsticajnoj atmosferi i u živoj diskusiji. Najveći deo studenata nije nikada posetilo Muzej, kao ni Atelje ili Galeriju Centra Terra, a svi studenti su pokazali interesovanje da posetu ponove. Studenti su takođe iskazali stav da su studijske posete u okviru nastave odličan i interesantan način za usvajanje znanja.

 

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra