• 11/05/2023

Međunarodni masterklas Terra

“Međunarodni masterclass Tera 2023” , održan 11. maja u studiju Terra, sastojao se od niza vanrednih predavanja gostujućih profesora, učesnika ovogodišnjeg Međunarodnog studentskog kampa Tera 2023. Međunarodni predavači, učesnici programa bili su: profesora Bernard Ridigera iz Francuske, profesorka Ivana Radovanović iz Crne Gore, profesori Darija Žmak-Kunić i Dražen Vitolović iz Hrvatske Pored predavača iz inostranstva i Milica Mitrović, naučna saradnica odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 

U sklopu masterklas predavanja studentima su biti predstavljene teme: Povezivanje ručnog rada i digitalnih tehnologija u keramici (prof. Vitolović, APU, Rijeka) i Ekološka skulptura i objekt (prof. Žmak Kunić, APU, Rijeka), Unforeseen traces – haptic environmental changes – projekat COST Action TRACTS CA 201340 (prof. Ivana Radovanović, FLU Cetinje i Milica Mitorvić, FF Beograd)  i About the place: Sculpture, Process, Perception (prof. Bernard Ridiger, ENSBA, Lyon). 

Predavanja su se odvijala na srpskom/hrvatskom/crnogorskom i engleskom jeziku i otvorena su za javnost. 

Pored master klasova, pozvani profesori su tokom trajanja Studentskog kampa učestvovati u aktivnom mentorskom radu sastudentima na problemima skulpture.

Foto: Igor Grandić (Terra)
Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra