• 13/11/2023

Potpisani sporazumi o međunarodnoj institucionalnoj saradnji sa Akademijom za umjetnost i kulturu iz Osijeka i Univerzitetom Polis iz Tirane

Osijek 8.11.2023. ; Tirana 10.11.2023.

Protekla nedelja za Centru za likovnu i primenjenu umetnost Terra (u daljem tekstu CLPU Terra) je prošla u znaku nastavka procesa izgradnje međunarodne institucionalne i intersektorske saradnje sa akademijama, fakultetima i univerzitetima iz regiona.

U sredu 8.11. 2023. U svečanoj sali Dekanata Akademije za umetnost i kulturu u Osijeku direktor Centra Terra Aleksandar Lipovan i dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić potpisali su sporazum o saradnji ove dve institucije.  Dva dana kasnije, 10.11. 2023. u prostorijama Univerziteta Polis u Tirani, direktor CLPU Terra i zamenica rektora univerziteta Elona Karafili, Ph.D. potpisali su isti sporazum u kome, sa albanske strane učestvuje odsek za umetnost i dizajn pomenutog univerziteta. Pored Centra Terra, veliku zaslugu u pogledu inicijative za ovakvom vrstom saradnje imaju i profesori i saradnici ovih institucija doc. dr. art. Margareta Lekić i alumni Josipa Stojanović (AU Osijek) i Ledia Kostandini (Uni. Polis) sa kojima je Centar Terra do sada imao razne oblike saradnji u oblastima savremene skulptorske prakse ili edukacije.   

Kako je u sporazumima istaknuto institucije su se složile da će zajednički raditi na jačanju buduće saradnje i razvijanja kulturnih, umetničkih, naučnih i nastavnih iskustava u cilju promocije  ovih  aktivnosti i zajedničkih interesa. U svrhu promocije i realizacije aktivnosti studenti ovih institucije ce u sklopu svojih nastavnih aktivnosti i kurikuluma praktičnu nastavu u oblasti skulpture održavati u ateljeu Terra u Kikindi kao deo dugogodišnjeg Terinog studentskog programa Studentski kamp Terra

Buduci da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane odnosno danas Ateljeu Terra, koji ima status spomenika kulture od značaja za industrijsko nasledje, nudi sve raspolozive tehničke i tehnloške uslove za prenošenje  znanja, studentima se tokom programa paralelno prenosi i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom. U dodatku skulptorske prakse, studenti imaju priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji je 2021 implementiran u depou centra Terra. Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umetničkih predmeta je primer dobre prakse koji bi partneri mogli  prilagoditi svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija. 

Pored redovnih aktivnosti u sklopu ovog programa , profesori ovih institucija će i održati javne masterklasove, predavanja, prezentacije istraživanja ili projekata zainteresovanoj javnosti u Kikindi kao deo aktivnosti  Međunarodni masterclass Terra

Važno je napomenuti da se sporazum o saradnji sa albanskim partnerom u potpunosti oslanja na Memorandum o razumevanju o kulturnoj saradnji na Zapadnom Balkanu koji reguliše vidove saradnje u oblasti kulture između institucija tri strane (Republika Srbija, Republika Albanija i Republika Severna Makedonija) i to kroz zajedničke pozive za finansiranje projekata, reguliše lakšu mobilnost umetnika u okviru programa Otvoreni Balkan

Sve institucije su zainteresovane da zajednički učestvuju sa ovim programom na konkursu Kreativne Evrope čime bi olakšali realizaciju, dugoročnost i omogućili veću diseminaciju rezultata ove saradnje u kontekstu Evrope. 

Od samog osnivanja simpozijuma Terra jedno od osnovnih prioritetnih osa pored prezentacije savremenog stvaralaštva jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i  interkultiuralizma. Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra Terra da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika na umrežavanju, jačanju interkulturalnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumevanja kao ogledala prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ovog kulturnog prostora. Međusobno kulturno razumevanje, interkulturalni dijalog i uspešne prakse na polju kulture i umetnosti značajno doprinose razvoju kulturne diplomatije razvijajući metod “meke moći” kao uspešan instument bilaterane i multilateralne saradnje. 

Na ovaj način jasno je vidljiva pozicija Centra Terra i Kikinde kao regionalnog i evropski prepoznatog centra za studente umetničkih akademija koju je od početka utemeljio i promovisao profesor Slobodan Kojić, koja se nastavlja, širi i produbljuje. 

Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra