Jelena Kovacevic Vorgucin

Srbija

Biografija

Rođena 1975. u Novom Sadu. Diplomirala 1998. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo sa tehnologijom. Magistrirala 2003. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru za fotografiju. Zaposlena od 2000. na Akademiji umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, a kao vanredni profesor od 2015. godine. Predaje i u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, na grafičkom odseku, smer Primenjena fotografija. Učesnik i organizator brojnih likovnih/fotografskih radionica i izložbi fotografija.

Muzej Terra, decembar 2020.
Salon Muzeja Terra - umetnici


Petar Sibinovic

Srbija

Read More

Andreja Petraković

Serbia

Read More

Tatjana Dimitrijević

Srbija

Read More

Nikola Radosavljević

Serbia / Russia

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra