Lazar Marković

Srbija

Biografija

Lazar Marković, rođen 1960. godine u Novom Sadu.

Diplomirao je grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je i magistrirao je na grafičkom smeru. Master diplomu u oblasti vajarstva stekao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a iz oblasti slikarstva na Akedemiji lepih umetnosti u Beogradu. Trenutno je na specijalističkim studijama- Skulptura u terakoti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Do sada je izlagao na 59 samostalnih izložbi ( Novi Sad, Beograd, Budimpešta, La Paz…) i na oko 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Rim, Tokio, Dortmund, Majami, Amsterdam, Solun, Lođ, Miškolc, Budimpešta, Holabrun, Skoplje, Beograd, Novi Sad… ). Izlagao je fotografiju na 6 samostalnih izložbi.

Pored diploma umetničkog profila poseduje i zvanje mastera teologije izdatom na Protestanskom teološkom fakultetu u Novom Sadu i zvanje mastera menadžmenta izdata od strane Fakulteta za menadžment, Univerziteta Union u Beogradu.

Lazar Marković
Salon Muzeja Terra - umetnici


Anna Basha

Srbija / Rusija

Read More

Aleksandar Bunčić

Srbija

Read More

Vojislav Pavlović

Srbija

Read More

Petar Sibinovic

Srbija

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra