Igor Antić

Srbija

Biografija

Rođen je u Novom Sadu 1962. godine. Sin pesnika Miroslava – Mike Antića.
Nakon studija na novosadskoj Akademiji umetnosti je pohađao Ecole nationale superieure des Beauk-Arts i Institut des Hautes Etudes en Arts Plastikues u Parizu. Godine 1995., tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, osnovao je Centar za susrete ,,Pokret” u Novom Sadu.
2000. godine dobio je grant The Pollock – Krasner Foundation u Njujorku. Godine 2004. bio je kustos 11. Bijenala vrednosti vizuelnih umetnosti u Pančevu, Srbija. Imao je veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, bio je učesnik i organizator velikog broja radionica i seminara iz oblasti vizuelnih umetnosti.

Everybody fucks everybody
Pristupio je istraživanju kroz sopstveno iskustvo in – situ i multimedijalne umetničke prakse. Njegovi radovi polaze od samog značenja materijala – zemlje – ( materijal i planeta ) koju povezuje sa geografsko-političkim pojmovima i radom u glini. Kroz arhitekturu prostora i istorijski ulogu mesta u kojem se odvija Terra: uzima otiske građevine, upotrebljava cigle, crepove, formu dimnjaka i način utiskivanja slova u glini, koji su karakteristični za industrijsku tradiciju Kikinde. Osim naglaska na specifičnosti mesta, autor pristupa i kritici savremenog društveno-političkog stanja u svetu. Monumentalni reljefni stub koristi jezik glorifikacije, trijumfalne skulpture antičkog perioda, na kojem se nalazi svojevrsna reprezentacija sveta sa nazivima država između kojih se ponavlja reč fuck, kao ironični sarkastični komentar na međusobne odnose i aktuelnu ekonomsko-političku situaciju.

YouTube YouTube Link Web site

 

Foto galerija

Jul 2016
Simpozijum Terra 2016 - umetnici


Igor Antić

Srbija

Pročitaj Više

Varol Topač

Turska

Pročitaj Više

Yuko Hihara

Japan

Pročitaj Više

Gražina Simala-Volinska

Poljska

Pročitaj Više

Marko Crnobrnja

Srbija

Pročitaj Više

Dragan Rajšić

Srbija

Pročitaj Više


Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra