Jelena Janev

Srbija

Jelena Janev -biografija

Jelena Janev (Beograd, SFRJ, 1972) je vajarka.
Bavi se vizuelnim umetnostima, pre svega skulpturom i umetničkom instalacijom, i umetničkim radom u oblasti scenskog dizajna.
Godine 1998. diplomirala je, a 2004. magistrirala vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Godine 2021. stekla je zvanje Doktor umetnosti – scenski dizajn na studijskom programu Scenski dizajn, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorirala na temu „Majčinstvo i rodni stereotipi u umetnosti: umetničko delo scenskog dizajna“.
Imala je više samostalnih izložbi, u koje su ubrojani i performansi i scenske minijature, i preko trideset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Bosna i Hercegovina). Dobila je Godišnju nagradu Akademije umetnosti za skulpturu (1997) i Nagradu Oktobarskog salona grada Novog Sada za skulpturu (1997), za skulpture „Portret šlem“ i „Portret kompas“. Bila je učesnik po pozivu više međunarodnih vajarskih i umetničkih simpozijuma, između ostalih simpozijuma skulpture u terakoti velikog formata „Terra“ u Kikindi (2002) i simpozijuma skulptura livenih u gvožđu „Iron Tribe“, u Las Vegasu, Nju Meksiko, Sjedinjene Američke Države (2007). Njena skulptorska instalacija „Bez naziva – Floating in Space“ od 2003. godine je u vlasništvu Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, a skulpture u terakoti velikog i srednjeg formata u stalnoj su postavci simpozijuma „Terra“. Grupa skulptura „Dialogue“ je od 2007. godine u umetničkoj kolekciji univerziteta New Mexico Highlands University, Las Vegas, Nju Meksiko, Sjedinjene Američke Države.
Objavila je tri članka (zajedno sa M. Stojšić) u časopisu za pozorišnu umetnost „Scena“ i učestvovala je na četiri međunarodne konferencije.
Radila je kao nastavnik likovnog vaspitanja u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ u Novom Sadu (1997–1998) i kao asistent pripravnik na smeru vajarstvo, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2000–2004). Držala je umetničke radionice za decu i odrasle u Nemačkoj i u Srbiji. Zaposlena je kao docent na Fakultetu tehničkih nauka 2012. godine, na Katedri za animaciju u inženjerstvu. Od 2016. godine, drži umetničke predmete na Katedri za umetnost, Odsek za umetnost i dizajn, Departmana za arhitekturu i urbanizam.

–––
Radove u kolekciji karakteriše:
Naracija i figuracija su u prvom planu. Arhitektoničnost rada komunicira odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg pozivajući posmatrača da slobodno cirkuliše kroz isti. Inspirisana stripom, priču transformiše kroz formu plitkog reljefa. Umetnica pokreće jedan dijalog i preispituje sopstveno mesto u svetu.

Čitava idejna priroda ovog rada, koji svojim postajanjem doslovno kreira određeni ambijent, zasnovana je na problematizaciji potencijala i slojeva čitavog sistema odnosa između unutrašnjeg i spoljašnjeg, između vizuelnog i taktilnog. Ovaj rad  kroz ostvareni ambijent, dakle, na svojevrstan način ugrađuje se u izlagački prostor, kojem se prilagođava, ali i od koga se ograđuje. Preoblikovani prostor svojom celovitom strukturom nije neutralan, već je definisan time što se zatvara/otvara u odnosu prema posmatraču. Sistem odnosa delova i celine podrazumeva upravu tu dinamičnost opažaja, onih jednovremenih, sveobuhvatnih, zaustavljenih na površini i onih pojedinačnih, postepenih koji se odvijaju u prostoru. Posmatrač učestvuje na način koautora, dopunjujući njegovo značenje faktorima misaonog angažovanja i ličnom psihologijom.”  – Verica Nemet, kustoskinja, istoričarka umetnosti o monumentalnom radu Jelene JanevMislim da mogu da letim (verovatno samo padam), mislim da sam najbolja (verovatno sam kao i svi ostali) sa simpozijuma Terra 2002.

 

Foto galerija

Jul 2002
Simpozijum Terra 2002 - umetnici


Chie Hanada

Japan

Pročitaj Više

Milovan Dagović

Srbija

Pročitaj Više

Arturo Heras

Španija

Pročitaj Više

Ana Viđen

Srbija

Pročitaj Više

Alessia Forconi

Italija

Pročitaj Više

Jelena Janev

Srbija

Pročitaj Više

Slobodan K. Bijeljac

Srbija

Pročitaj Više


Kontaktirajte nas

Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra