Dragan Vojvodic

Serbia

Biografija

Web site  Link  

Studirao ALU, Sarajevo, diplomirao AU u Novom Sadu, 1996. Svoju umetničku praksu bazira na konstantnom interdisciplinarnom i fizičkom kretanju, kao i na spoju autobiografskih elemenata i nasleđa konceptualne umetničke prakse XX veka. Koristi razne medije – performans, umetničku akciju, instalaciju, video, fotografiju, itd. Dobija brojne istraživačke stipendije i učestvuje u mnogim rezidencijalnim programima (Island, Norveška, Finska, Švedska, Francuska, Češka, Hrvatska, SAD, Rusija, Japan itd.). Učestvovao je na međunarodnim festivalima performansa, izlagao na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu.Radovi mu se nalaze u mnogim privatnim i muzejskim kolekcijama.

Photo Gallery

July 2017
Symposium Terra 2017 - Artists


Tagir Subhankulov

Russia

Read More

Karen Macher Nesta

Peru

Read More

Ilija Soskic

Montenegro

Read More

Igor Smiljanic

Serbia

Read More

Dragan Vojvodic

Serbia

Read More

Davor Dukic

Srbija

Read More


Contact us

Center for Fine and Applied Arts Terra